Je privacy

Ik ga zorgvuldig om met je gegevens die je op deze site achterlaat. Deze worden alleen gebruikt om je een reactie te kunnen geven of om je aanmelding voor een training of workshop in orde te maken. Je gegevens worden nooit voor commerciële of andere doelen aan anderen gegeven tenzij

  • je daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven
  • ik uit hoofde van wet- of regelgeving daartoe verplicht ben. In dat geval doe ik mijn best je tijdig hierover te informeren

Vanzelfsprekend is je privacy gegarandeerd bij mijn behandelingen.

Google Analytics

Op deze site wordt Google Analytics gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Zo kan ik de site steeds verbeteren.Google schrijft voor dat de onderstaande tekst op de site wordt geplaatst:

p>Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je als bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Proclaimer

Ik ben verantwoordelijk voor de informatie op deze site. Je mag er van uitgaan dat die informatie juist is.

Vind je dat er iets niet klopt? Neem dan contact met me op dan kijk ik hoe dat beter kan.

Auteursrecht

Je mag delen van tekst gebruiken zonder voorafgaande toestemming zolang je daar geen commerciële bedoelingen mee hebt en je daarbij de bron vermeldt.
Het is niet toegestaan om de afbeeldingen te downloaden, kopiëren of anderszins te gebruiken zonder dat je eerst toestemming voor hebt gevraagd.